Publikované

Inštalačný návod pre DEVImat™

Montáž novej rohože DEVImat™ krok za krokom

Montáž rohože DEVImat™ je jednoduchý proces a môžete ju podľa vášho uváženia realizovať aj sami. Uvedomte si však, že všetky eĺektrické spoje musia byť vždy vykonané kvalifikovaným elektrikárom.

Aby sme vám montáž čo najviac uľahčili, celý podrobný postup montáže je krok za krokom uvedený nižšie.

Krok 1
Začnite zmeraním celej plochy, kde plánujete inštalovať podlahové vykurovanie. Týmto spôsobom zistíte správnu veľkosť rohože DEVImat™. Vždy vyberajte také balenie DEVImat™, ktoré je o niečo menšie než inštalačná plocha.
Krok 2
Predtým, než idete demontovať toaletnú misu, označte jej umiestnenie. To vám pomôže vyhnúť sa následnému umiestneniu toalety na rohož či prípadnému prerazeniu rohože fixačnými šróbami.
Krok 3
Vyfrézujte do steny alebo podlahy 10 mm širokú a približne 1 m dlhú drážku od termostatu k podlahe, a to z dôvodu umiestnenia  podlahového čidla a rúrky. Trubicu vedenia podlahového čldla vlepte do vyfrézovaného kanálu a utesnite koniec rúrky pomocou lepiacej pásky.

Krok 4
Pred položením samolepiacej rohože sa ubezpečte, že podlaha, na ktorú sa bude klásť rohož, je čistá a suchá, v prípade potreby opatrená vhodným náterom. Po odskúšaní rohože ju možete rozbaliť a položiť na podlahu.
Krok 5
Rohož rozbaľte. Po dosiahnutí konca pokládky jednoducho sieťovinu odrežte, rohož otočte a položte ďalší pás vedľa prvého. Červený vykurovací kábel sa nesmie skracovať! Pokiaľ ste rohož ešte nepritlačili k podlahe, môžete ju 3-5-krát premiestniť.

Krok 6
Ak ste spokojný s rozmiestením rohože,  pritlačte rohož na podlahu. Devimat™ sa tak pevne prichytí o povrch podlahy.
Krok 7
Rohož zatrite vrstvou flexibilného lepidla. Po zaschnutí (cca jeden deň) aplikujte zubovou stierkou vrstvu flexibilného lepidla, do ktorého položíte dlažbu. Dlažba sa dá uložiť i priamo do jednej vrstvy lepidla, ale v tomto prípade hrozí nebezpečenstvo poškodenia rohože zubami stierky.
Krok 8
Dlažbu vyšpárujte flexibilnou špárovacou hmotou a kým budete zapínať kúrenie, nechajte podlahu dva týždne dobre vyschnúť.

 

Návod na inštaláciu – vnútorné vykurovacie aplikácie a vytýčenie potrubia:

Zamýšľané použitie vykurovacích článkov uvedené v tomto návode na inštaláciu je iba pre podlahové vykurovanie.

 • Podľa normy IEC 60335 sa rohože nesmú inštalovať v kovovej podlahe alebo v aplikácii s tepelným akumulátorom.
 • Rohože musia byť úplne zapustené v minimálne 5 mm betóne, podkladovej vrstve, lepidle na dlaždice alebo v podobnom materiáli, vrátane dlaždíc

Bezpečnostné pokyny:

Nikdy neprerezávajte ani neskracujte vykurovací článok.

 • Pri prerezaní vykurovacieho článku sa ruší záruka.
 • Studené vedenia sa môžu skracovať podľa požiadaviek.

Výhrevné články sa musia vždy inštalovať v súlade s miestnymi stavebnými predpismi a predpismi na zapojenie elektroinštalácie, ako aj v súlade s pokynmi v tomto návode na inštaláciu.

Akákoľvek iná inštalácia môže obmedziť funkčnosť vykurovacieho článku alebo predstavovať bezpečnostné riziko a bude mať za následok zrušenie záruky.

Vykurovacie články musí vždy zapojiť len autorizovaný elektrikár s použitím pevného pripojenia.

 • Pred inštaláciou a servisom odpojte všetky elektrické okruhy.
 • Tienenie každého vykurovacieho článku musí byť uzemnené v súlade s miestnymi predpismi pre elektroinštaláciu a pripojené k prúdovému chrániču (RCD).
 • Hodnota zopnutia RCD je max. 30 mA.
 • Vykurovacie články musia byť pripojené pomocou vypínača, ktorý umožňuje odpojenie všetkých pólov.
 • Vykurovací článok musí byť vybavený správnou poistkou alebo ističom v súlade s miestnymi predpismi.

Prítomnosť vykurovacej rohože musí

 • byť evidentná upevnením výstražných symbolov alebo značiek na inštalácii pripojenia k elektrickej sieti a/alebo opakovane pozdĺž obvodovej línie na jasne viditeľných miestach,
 • byť uvedená v akejkoľvek dokumentácii o elektroinštalácii po skončení inštalácie.

Nikdy neprekračujte maximálnu tepelnú hustotu
(W/m2 alebo W/m) pre konkrétne použitie.

 

Miesto inštalácie vhodne upravte odstránením ostrých kameňov, nečistôt, atď. Pravidelne merajte ohmický odpor a izolačný odpor pred a počas inštalácie.

Nepokladajte vykurovacie články pod steny a pevné prekážky. Vyžaduje sa vzduchová medzera minimálne 6 cm. Udržiavajte vykurovacie články v bezpečnej vzdialenosti od izolačných materiálov, iných zdrojov tepla a dilatačných spojov.

Vykurovacie články sa nesmú dotýkať ani krížiť navzájom alebo s inými vykurovacími článkami a musia byť rovnomerne rozmiestnené na ploche. Vykurovacie články a hlavne pripojenie musia byť chránené pred namáhaním a napínaním.

Vykurovacie články a snímače musia byť nainštalované minimálne 30 mm od vodivých častí budovy, napr. vodovodného potrubia.

Podlahový snímač je povinný a musí byť pripojený k termostatu obmedzujúcemu teplotu podlahy na maximálne 35 °C.

Pri vonkajšom použití musí byť výhrevný článok vybavený reguláciou teploty a nesmie byť v prevádzke pri teplote okolia viac ako 10 °C.

Upozornenie!

 • Nepoužívajte články s klasifikáciou M1 na miestach vystavených vysokej mechanickej záťaži alebo nárazom, pozrite časť 1.3 ohľadne klasifikácie.
 • Skladujte na suchom, teplom mieste pri teplotách +5 °C až +30 °C.

Výpočet vzdialenosti medzi káblami pre vykurovacie káble

Vzdialenosť medzi káblami je vzdialenosť v centimetroch od stredu jedného kábla k stredu ďalšieho kábla (C-C). Pre vykurovacie potrubia si pozrite počet káblov na meter, pozrite časť 4.5.

(C-C) [cm] = Plocha [m2] x 100 cm / Dĺžka kábla [m]

alebo

(C-C) [cm] = Výstup kábla [W/m] x 100 cm / Tepelná hustota [W/m2]

Max. vzdialenosť medzi vykurovacími káblami:

Tenké uloženie (< 3 cm) 10 cm
Nosná podlahová konštrukcia 20 cm
DEVIcell™ Dry 20 cm
Betónové podlahy (> 3 cm) 15 cm

Priemer ohnutia vykurovacieho kábla musí byť minimálne 6-násobok priemeru kábla. Skutočná dĺžka kábla sa môže pohybovať v rozmedzí +/-2 %.

stiahnúť kompletný návod (PDF)

Inštalačný manuál pre rohože DEVImat™ (PDF):

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

THERMEX s.r.o. Vám ponúka široký sortiment značky DEVI:

[wpsc_products category_url_name=’vykurovacie-rohoze-devimat’ number_per_page=’12’ sort_order=’name’]