Publikované

Certifikát DEVIwarranty™

DEVI kurenie

Predĺžená 20-ročná záruka DEVI.

Download (PDF, 120KB)

Zakúpili ste si vykurovací systém DEVI, o ktorom sme presvedčení, že zvýši komfort a hospodárnosť vašej aplikácie.

Spoločnosť DEVI poskytuje vynikajúce riešenia elektrického vykurovania pre celkovú reguláciu klímy v domovoch a budovách a okolo nich. DEVI ponúka kompletný sortiment s vykurovacími káblami alebo vykurovacími rohožami, termostatmi, výhrevnými článkami, montážnymi pásmi a samo obmedzujúcimi vykurovacími káblami DEVI v kombinácii s ďalšími produktmi, ktoré sortiment dopĺňajú.

Táto predĺžená 20-ročná záruka platí pre vykurovacie káble a vykurovaciu rohož. Ak by ste napriek očakávaniam mali so svojím systémom DEVI nejaký problém, spoločnosť DEVI ponúka predĺženú 20-ročnú záruku od dátumu kúpy s nasledovnými podmienkami:

Počas záručného obdobia spoločnosť DEVI ponúkne nový porovnateľný produkt alebo opraví produkt v prípade, že sa zistí, že produkt je chybný z dôvodu chybnej konštrukcie, materiálov alebo vypracovania. Oprava alebo výmena sa vykoná bezplatne pod podmienkou, že záručný nárok je platný. Rozhodnutie, či sa vykoná oprava alebo výmena, záleží výlučne od spoločnosti DEVI. Spoločnosť DEVI nebude zodpovedná za žiadne následné alebo vedľajšie škody, okrem iných vrátane škôd na majetku alebo dodatočných výdavkov na energie.

Po vykonaní opráv nie je možné záručnú lehotu predĺžiť.

Záruka je platná iba vtedy, ak je ZÁRUČNÝ LIST vyplnený správne a v súlade s pokynmi a ak sa porucha oznámi montérovi alebo predajcovi bez neprimeraného meškania a predloží sa doklad o kúpe. ZÁRUČNÝ LIST musí byť vyplnený v angličtine alebo miestnom jazyku.

DEVIwarranty™ sa nevzťahuje na žiadne škody spôsobené nevhodnými podmienkami používania, nesprávnou inštaláciou, alebo ak inštaláciu vykonali neautorizovaní elektrikári.
Ak spoločnosť DEVI bude musieť preskúmať alebo opraviť poruchy, ktoré vznikli v dôsledku ktoréhokoľvek z vyššie uvedených prípadov, všetky práce sa budú účtovať v plnej výške.

DEVIwarranty™ sa nebude vzťahovať na produkty, ktoré sa nezaplatili v plnej výške. Spoločnosť DEVI vždy rýchlo a účinne zareaguje na všetky reklamácie a otázky našich zákazníkov. Táto záruka výslovne vylučuje všetky nároky, ktoré sú nad rámec vyššie uvedených podmienok.