Publikované

Inštalačný návod pre DEVIcell™

Efektívny a rýchly systém pre elektrické podlahové vykurovanie pod drevenými podlahami

Predstavte si, že môžete zapnúť elektrické podlahové vykurovanie v deň, kedy bolo inštalované – bez toho, aby ste museli čakať na vysušenie výplňového materiálu. Kombinácia dosiek DEVIcell™DRY, vykurovacích káblov DEVIflex™ a termostatu DEVIreg™ 550 ponúka  dokonalé riešenie pre rýchlu a jednoduchú montáž elektrického podlahového vykurovania pod drevené podlahy.

Krok 1
Starostlivo vyčistite podlahu a odstraňte z nej všetky nečistoty a prach.
Krok 2
Rozložte dosky Devicell™
Krok 3
Dosky Devicell™ musia pokrývať celú plochu podlahy. Upravte dosky Devicell™ tak, aby ich tvar zodpovedal zakriveniu stien. Úpravu dosiek zrealizujte pomocou píly dierovky.
Krok 4
Jednotlivé dosky Devicell™ sa fixujú k sebe pomocou dodaných fixačných spojok.
Krok 5
Do dosky Devicell™ vyfrézujte drážku, ktorá umožní kontakt čidla so základovou podlahou. Medzi termostat a drážku inštalujte pružnú trubicu. Prevlečte studený koniec vykurovacieho kábla od podlahy smerom nahor k stene a dotiahnite ho až k termostatu.
Krok 6
Pružnú trubicu uzavrite pomocou dodaného krytu čidla alebo krytku prišróbujte k základovej podlahe. Potom cez pružnú trubicu od termostatu až k podlahe prevlečte kábel čidla.
Krok 7
Inštalujte vykurovací kábel, ktorý len ľahko zatlačte do drážok jednotlivých dosiek.
Krok 8
Dokončenú vrstvu Devicell™ s inštalovanými vykurovacími káblami prekryte materiálom absorbujúcim hluk a položte vrchnú drevenú podlahu. Pripojte vykurovací kábel a čidlo termostatu k termostatu a nakoniec pripojte termostat k napájaniu.

 

THERMEX s.r.o. Vám ponúka široký sortiment značky DEVI:

[wpsc_products category_url_name=’dosky-devicell-2m2′ number_per_page=’12’ sort_order=’name’]